Søke barnehageplass

Søknad om barnehageplass, opptak og søknadsfrister

 

Overflyttingsopptak: Søknadsfrist 1. februar

 • Gjelder de som allerede har plass, og som ønsker å bytte barnehage
 • Du må ønske å ta i bruk ny plass innen 31. august
 • Plassene tildeles fra august
 • De som får avslag på søknaden blir overført til suppleringsopptaket

Se barnehagenes vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

 

Hovedopptak: Søknadsfrist 1. mars

 • Gjelder barn som har rett til plass i henhold til Lov om barnehager § 12a

Barn født før 1. september har rett til å få plass innen utgangen av august. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen fra fylte ett år.

 • Gjelder de som ikke har plass fra før
 • Gjelder barn som er fylt ett år, eller som fyller ett år innen utgangen av oktober
 • Plassene tildeles fra august.
 • Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om plass, har rett til plass innen utgangen av den måned barnet ble født.

Barn med lovfestet prioritet kan søke uavhengig av alder. Det kreves dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus. Det gjelder

 • Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. Lov om barnehager § 13
 • Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester

Se barnehagenes vedtekter for mer informasjon om opptakskriterier.

 

Supplerende opptak: Ingen søknadsfrist, det kan søkes hele året.

 • Gjelder barn uten plass som søker utenom fristen for hovedopptaket
 • Gjelder barn med plass hvor det ønskes ny plass utenom fristen til overflyttingsopptaket
 • Vi sender ikke ut avslag på supplerende opptak
 • Søknaden er aktiv til man får tilbud om plass, eller ut kalenderåret
 • Du kan få tilbud om plass i andre barnehager enn de to som er prioritert i søknaden

Se barnehagenes vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

 

Søknad om plass

 • Du søker om plass via søknadsportalen
  Dette er likt for både kommunale, private og familiebarnehager
 • Du kan prioritere to barnehager/enheter
  Enkelte enheter kan bestå av flere barnehager. Dersom du søker om plass i en slik enhet, vil du være søker på alle barnehagene innenfor denne enheten. Du kan ikke søke spesielt på en enkelt barnehage når denne tilhører en større enhet.
 • Private barnehager og familiebarnehager kan ha egne opptakskriterier og egne opptakskretser. Se derfor i vedtektene til den enkelte barnehage for å sjekke om du kommer inn under deres kriterier og opptakskrets.
 • Hvis barnet har krav på prioritet etter barnehageloven, må du sende med dokumentasjon fra Barne- og familietjenesten eller fra sykehuset. Dokumentasjonen skal sendes til Trondheim kommune, Oppvekstkontoret,  Postboks 2300 Sluppen,7004 TRONDHEIM
 • Alle søkere får bekreftelse på epost om at søknaden er mottatt
 • Barnehagene har ulike åpningstider og ulik lengde på feriestengning. Les vedtektene til de aktuelle barnehagene, se på deres hjemmeside eller ta direkte kontakt med barnehagen for opplysninger om dette.

 

Tildeling av plass

 • Oppvekstkontoret tildeler plasser i kommunale barnehager og familiebarnehager. Private barnehager tildeler plassene selv.
 • Som hovedregel blir opptak først foretatt blant de som har barnehagen/enheten som første ønske. Deretter de som har barnehagen som andre ønske.
 • Trondheim kommune tilstreber å innfri foreldrenes ønsker og behov om barnehageplass. Det er ikke alltid mulig der etterspørselen er større enn tilbudet av plasser. Det kan derfor hende at søkere får tildelt plass i nærliggende barnehage eller bydel.
 • Tildeling av plass sendes med epost.
 • De som får tilbud må svare via søknadsportalen innen fristen. Innlogging med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Informasjon om elektronisk ID finner du under eid.difi.no/

Vi kan ikke svare på spørsmål om det er håp om plass i ønsket barnehage, eller om hvor lang tid det vil ta før det blir ledig. Dette er avhengig av oppsigelser.

 

Søknad om overflytting

 • Dersom du ønsker overflytting til en annen barnehage innenfor samme enhet, kan du søke om intern overflytting ved å kontakte styrer for enheten.
 • Ved flytting mellom kommunale barnehager vil nåværende plass bli sagt opp automatisk når du får ny plass.

 

Søknad om endring av oppholdstid

Du kan søke om endring av oppholdstid på Trondheim kommunes nettsider

Sletting av søknader

Søknaden gjelder kun det året man har søkt. Det vil si at hvis man søker i 2016, så gjelder søknaden kun for året 2016. Søknaden slettes ved årsskiftet.

 

Oppstart i barnehagen

Å være liten og starte i en barnehage med mange ukjente, kan være tøff og skremmende.

Vi vil gjøre vårt beste for at barnet skal få en god start i barnehagen. Tilvenning sammen med foreldre noen dager før oppstart kan gjøre overgangen lettere for barnet og vi legger vekt på trygghet, tillit og trivsel.

 

Oversikt over ferie- og planleggingsdager se årsplan